Kerstmarkt in Oentsjerk

De kerstmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement. Ieder jaar wordt er zoveel mogelijk geld ingezameld door vrijwilligers.

Kerstmarkt 2012

Opening kerstmarkt door Houkje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel

Vrijdag was de jaarlijkse kerstfair voor het goede doel in Oentsjerk. Dit jaar op een andere plek maar wel op een zorgboerderij namelijk bij Moai Seldsum aan de Sanjesreed. Er werd geparkeerd bij PTC+ vanwaar men met busjes naar en van de fair gebracht werd. Het welkomstwoord kwam van Attsje de Vries die steeds ludiek door twee nijvere huishoudsters onderbroken werd.

Om 10 uur werd de fair geopend door wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij sprak haar waardering uit voor de organisatie. Vooral voor de makers van de vele prachtige bloemstukken. Er is door deze vrijwilligers veel tijd in gestoken en het resultaat is geweldig. Ook had zij lovende woorden voor de parkeerwachters die in de winterkou het verkeer stonden te regelen. De openingshandeling gebeurde met het luiden van een bel die door een lange kersman van het plafond geknipt was.

Hierna vonden de kerststukjes, kransen. kerstbomen, enz. gretig aftrek. Maar ook voor andere zaken kon men er terecht. Zo werd er koffie met eigengemaakt gebak verkocht en liet de snert zich goed smaken. Opvallend was de bereiding van aardappelkoeken, in het Duits Reibekuchen genaamd. Er waren goochelacts, zang en een levendige kerststal. De fair duurde tot negen uur. Het definitieve bedrag van de opbrengst is € 9.100,-. De organisatie bedankt iedereen voor dit fantastische resultaat!

Kerstmarkt 2011

De kerstmarkt, die vrijdag 9 december in zorgboerderij It Aventoer in Oentsjerk is gehouden. is een groot succes geweest. De opbrengst was maar liefst  € 9700, -. Dankzij de geweldige inzet van veel vrijwilligers en de grote bijdrage van de Trynwâldster middenstand, is dit resultaat tot stand gebracht. Gezien het slechte weer is dit met recht een ‘boppeslach’ te noemen! De Trynwâlden op zijn best!
Het grootste deel van de opbrengst gaat naar de Stichting Faridpur en het resterende deel wordt verdeeld over de zorgboerderijen It Aventoer, Moai Seldsum en It Lijsket.
In januari gaat de familie Spronk weer naar Bangladesh. Dokter Spronk zal daar weer in Faridpur opereren en zijn vrouw Neeltje zal zich bezig houden met het kindertehuis ter plaatse. De opbrengst van de kerstmarkt wordt gebruikt voor het kindertehuis.

Kerstmarkt 2008

Tijdens een informele bijeenkomst werd donderdag 8 januari het eindresultaat van de Kerstmarkt in Oentsjerk bekend gemaakt.

Aan Neeltje Spronk van de stichting Faridpur, die medische en andere hulp verleent aan Bangladesh en Nigeria, werd een symbolische cheque overhandigd met een totaalbedrag van € 8785,- .
Het bedrag wordt als volgt verdeeld: tweederde gaat naar de stichting Faridpur en eenderde gaat naar de zorginstellingen it Aventoer en Moai Seldsum in Oentsjerk en Het Thomashuis in Mûnein.

Begin februari gaat Cees Spronk samen met zijn vrouw weer naar Bangladesh. Samen met Professor Spauwen uit Nijmegen zal hij daar weer veel kinderen en mensen met een hazenlip of met verminkingen door brandwonden opereren.
Ook de drie zorginstellingen waren erg blij met de opbrengst. Het geld zal bij hen ten goede komen aan de mensen met een verstandelijke beperking, die onder hun hoede zijn.

Tientallen vrijwilligers hebben deze Kerstfair tot een groot succes gemaakt, waarvoor de ontvangende instellingen grote waardering hebben!
Met dit resultaat zal er dit jaar zeker weer een kerstmarkt georganiseerd worden.
Waar vrijwilligerswerk in een klein gebied tot grootse daden kan komen, voor hier en voor het buitenland!